Krooshek en luik

Een krooshek, soms ook wel vuilrooster, uitstroombak of filterrooster zorgt ervoor dat drijfafval (houten takken e.d. niet binnen een waterwerk komt of verlaat. Deze krooshekken, vuilroosters, uitstroombakken of filterroosters worden vaak gebruikt bij poldermolens of gemalen.

Daarnaast zorgt dit hek voor een bescherming zodat mensen en kinderen de rioleringen van het waterwerk niet kunnen betreden.

We hebben dit krooshek samen met de afsluitbare luiken in onze werkplaats gemaakt. Voor een lange onderhoudsarme levensduur hebben we het krooshek meteen thermisch laten verzinken.

Na de productie hebben wij het hek zelf geplaatst en gemonteerd.