Krooshek en luik

Krooshek, soms ook wel vuilrooster, uitstroombak of filterrooster genoemd zorgt ervoor dat drijfafval (houten takken e.d. niet binnen een waterwerk komt of verlaat. De krooshekken, vuilroosters, uitstroombakken of filterroosters worden vaak gebruikt bij poldermolens of gemalen.
Daarnaast zorgt deze voor een bescherming dat mensen en kinderen de rioleringen van het waterwerk niet kunnen betreden.
Dit krooshek samen met de afsluitbare luiken hebben wij in onze werkplaats vervaardigd en voor een lange onderhoudsarme levensduur thermisch laten verzinken.

Na de productie hebben wij deze zelf geplaatst en gemonteerd.