Home / Werkzaamheden / 3D Tekenen

3D tekenen: bespaar op uw ontwikkelproces

Toenemende globalisering zorgt ervoor dat bedrijven haar producten over de gehele wereld kunnen afzetten. Een snel en efficiënt productontwikkelingsproces is dan ook essentieel. Om concurrenten voor te blijven dienen fabrikanten het ontwikkelingsproces zoveel mogelijk te automatiseren.

Om de productkwaliteit te waarborgen, dan wel verbeteren, biedt 3D tekenen de oplossing. Bij De Smidse Metaal maken we gebruik van CAD-software van SolidWorks. Hierdoor is het voor ons mogelijk om vanuit een schetsontwerp een complete 3D tekening te maken van uw product of prototype. Vanuit de 3D tekening genereren we snel overzichtelijke werktekeningen vanuit verschillende aanzichten en met exacte maataanduidingen. Door het gebruik van 3D tekeningen versnelt uw ontwerp- en ontwikkelingsproces. U hoeft minder prototypes te maken, wat ontwerpfouten voorkomt.

Uw voordeel
De gemiddelde winst bij het gebruik van 3D tekeningen is:

  • Versnelling van het productontwikkelingsproces met 23 procent;
  • Vermindering van het aantal prototypes met 16 procent;
  • Verhoging van het ontwerprendement met 21 procent, dankzij minder ontwerpfouten.
Werkzaamheden
Wanneer u dit wenst kunnen producten geleverd worden met een materiaal 3.1.B certificaat. U geeft aan wat u precies voor ogen hebt en wij zorgen ervoor dat de producten voldoen aan de gestelde eisen.